Spring naar de inhoud
detectivekantoor Brugge Knokke Kortrijk

We starten met een intakegesprek op een locatie naar keuze en nemen graag de tijd om uw casus te beluisteren. Het spreekt voor zich dat u graag wil weten wat de werkwijze en de kostprijs van een privédetective is. Ook de wettelijke mogelijkheden en de haalbaarheid van uw opdrachtaanvraag komen uitvoerig aan bod.

We willen u graag perspectief bieden, zelfs in moeilijke omstandigheden. Er wordt rekening gehouden met uw emoties. We zullen bijv. nooit beloven dat we uw zaak zullen oplossen indien er geen enkel aanknopingspunt is.

Werkmethoden

Indien u akkoord gaat met het plan van aanpak, ondertekenen we een privédetective-overeenkomst. Vervolgens starten onze privédetectives de opdracht en kiezen ze de meest geschikte onderzoeksmethoden om aan waarheidsvinding te doen. Onze werkmethoden bestaan ondermeer uit een discrete achtervolging, internetonderzoek, data-analyse, buurtonderzoek, statische observatie, controle van adressen, bevraging van de betrokkene, getuigenverklaring, kortdurende infiltratie via het aannemen van een andere hoedanigheid (mystery guest).

Dagelijks feedback

Open communicatie en tussentijds overleg zorgen voor een hoge slaagkans van het onderzoek. We trachten u duidelijkheid te geven over de feiten en de omstandigheden. Er volgt een correcte weergave van het tijdsgebruik van de betrokkene, met feiten in plaats van vage vermoedens.
Uw contactpersoon houdt u dagelijks op de hoogte via telefoon, rapportage of e-mail. We contacteren u op een moment dat het voor u past. We houden steeds rekening met de gemaakte afspraken rond tijdslimieten en onderzoeksterreinen.

Rechtsgeldige rapportage

Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een uitgebreid eindrapport met onze vaststellingen en een detail van de geleverde prestaties. Het eindrapport kan bestaan uit een chronologische weergave van het doen en laten van de betrokkene, documenten, foto’s, video-opnames, bevragingen en screenshots. Het eindverslag is altijd ondertekend en naar waarheid opgemaakt door de privédetective. Dit eindrapport kan steeds in rechte gebruikt worden.

Kostprijs van een privé-detective

Wat is de prijs voor het inhuren van een detective? Het spreekt voor zich dat u graag wil weten wat de kostprijs van een privé detective is en wat het kost om uw zaak in zijn geheel op te lossen. Het uurtarief, de kilometervergoeding en de werkingskosten komen ruimschoots aan bod tijdens het kennismakingsgesprek. We houden steeds rekening met het budget dat u voor ogen hebt. U kan ten allen tijde rekenen op een transparante kostprijs. In bepaalde gevallen kunt u kiezen voor een forfaitprijs, bijv. bij periodieke screeningsopdrachten.

De kostprijs van een onderzoek hangt af van de complexiteit van de opdracht. Een dossierstudie of getuigenbevraging neemt bijvoorbeeld minder werkuren in beslag dan veldwerk. De inzet van het exact aantal privédetectives is afhankelijk van het type onderzoek dat u wenst. Een periodieke controle van enkele adressen is bijvoorbeeld eenvoudiger dan een schaduwopdracht in een drukke verkeerssituatie.