signing a contract

We starten met een intakegesprek. We bekijken samen de wettelijke mogelijkheden en de haalbaarheid van het door u gevraagde onderzoek. We willen u graag perspectief bieden, zelfs in moeilijke omstandigheden. We vertrouwen op emotionele intelligentie (EQ) & empathie om u verder op weg te helpen. We houden rekening met uw emoties. We zullen u bijv. nooit beloven dat we gegarandeerd een vermiste persoon zullen terugvinden indien er geen enkele aanwijzing is.

Indien u akkoord gaat met het plan van aanpak, ondertekenen we een privédetective-overeenkomst. Vervolgens starten onze privédetective(s) de opdracht en kiezen ze de meest geschikte onderzoeksmethode(n). Dit is bijvoorbeeld een discrete achtervolging, internetonderzoek, data-analyse, dossierstudie, buurtonderzoek, statische observatie, ondervraging of kortdurende infiltratie via het aannemen van een andere hoedanigheid (bijv. mystery guest).

Uw contactpersoon houdt u dagelijks op de hoogte van de opgedane bevindingen (via telefoon, rapportage of e-mail). Er wordt steeds rekening gehouden met de vooraf afgesproken verzoeken rond tijdslimieten, bedragen en onderzoeksterreinen. We hanteren transparante uurtarieven en werkingskosten, die tijdens het kennismakingsgesprek uitvoerig aan bod komen.

Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een uitgebreid eindrapport met de bevindingen en een detail van de werkuren en observatieplaatsen. Dit dossier kan bestaan uit tekst, documenten, foto’s en bevragingen. Het dossier is altijd ondertekend en naar waarheid opgemaakt door de privédetective.