alimentatiefraude onderzoek bedrog

We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal en tegenbewijs voor burgers die met onzekerheden, tegenslagen, strafbare feiten of familiale geschillen geconfronteerd worden. We trachten u duidelijke antwoorden te geven door middel van een discreet, objectief privé-onderzoek.

Onderzoek naar tijdsgebruik van kind of familielid.

Voorbeelden:

  • Uw kind loopt geregeld weg, er is een vermoeden van druggebruik en een dubieuze vriendenkring.

  • Uw dochter is het slachtoffer van stalking.

Onderzoek naar tijdsgebruik van partner, in functie van procedure EOO.

Voorbeeld:

  • We zoeken naar elementen die wijzen op een onherstelbare breuk van het huwelijk (zoals overspel, een zware fout, gokverslaving,…).

Onderzoek tijdens echtscheidingsprocedure.

Voorbeelden:

  • We starten een onderzoek in het kader van hoederecht, omgangsrecht of co-ouderschap, bijv. het nagaan van het tijdsgebruik van de kinderen.
  • We starten een onderzoek rond alimentatie of de onderhoudsbijdrage, bijv. onterechte partneralimentatie bewijzen.
  • We starten een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van uw ex-echtgenoot, bijv. nagaan of er sprake is van duurzaam samenwonen.

Achterhalen verblijfsadres.

Voorbeeld:

  • Uw huurder vertrekt onverwachts. Er moeten nog allerlei zaken geregeld worden. U hebt er alle baat bij dat deze persoon spoedig teruggevonden wordt.

Zoektocht naar dierbaar persoon.

Voorbeeld:

  • U wenst een erfgenaam of familielid terug te vinden.

Moraliteitsonderzoek.

We bezorgen u een legitiem onderzoeksrapport over de achtergrond en activiteiten van een belangrijke betrokkene uit uw privéleven. Hierbij verwijzen we graag naar het menu Screening & Research.