meeting room

We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal en tegenbewijs voor burgers die met onzekerheden, tegenslagen, strafbare feiten of familiale geschillen geconfronteerd worden. We trachten u duidelijke antwoorden te geven door middel van een discreet en objectief privé-onderzoek.

Voorbeelden:

  • Uw kind loopt geregeld weg, er is een vermoeden van druggebruik en een dubieuze vriendenkring.

  • Uw dochter is het slachtoffer van stalking.

Voorbeeld:

  • We zoeken naar elementen die wijzen op een onherstelbare breuk van het huwelijk (zoals overspel, een zware fout, gokverslaving,…).

Voorbeeld:

  • We starten een onderzoek omtrent hoederecht, omgangsrecht, alimentatie, onderhoudsbijdrage, co-ouderschap of domicilie/verblijfplaats van uw ex-echtgenoot.

Voorbeeld:

  • Uw huurder vertrekt onverwachts. Er moeten nog allerlei zaken geregeld worden. U hebt er alle baat bij dat deze persoon spoedig teruggevonden wordt.

Voorbeeld:

  • U wenst een erfgenaam of familielid terug te vinden.

We verwijzen graag naar naar het menu Screening & Research.