EQ-Investigations

We verzamelen inlichtingen en gedetailleerde informatie in opdracht van bedrijven, advocaten, privépersonen en verzekeringsondernemingen. We beschikken over de nodige expertise in backgroundresearch, internetonderzoek, data-analyse en klantbelevingsonderzoeken.

Voorbeeld:

  • U wenst een antecedentenonderzoek van enkele talentvolle kandidaten, tijdens de sollicitatieprocedure voor een veiligheidsfunctie op de werkvloer.

Voorbeeld:

  • Wij schrijven een professioneel, legaal verslag over de achtergrond, handel en wandel van een relevante betrokkene uit uw privéleven (zoals een screening van een potentiële huurder, een voorhuwelijksonderzoek,…).

Voorbeeld:

  • U verneemt een klacht over uw bedrijf. We kunnen langsgaan als “mystery guest” en onopvallende observaties verrichten. Op die manier krijgt u een objectief zicht op de kwaliteit van uw dienstverlening.

Voorbeeld:

  • U overweegt om een vennootschap op te richten met een zakenpartner. U wenst u beter te informeren over uw toekomstige vennoot, omdat u tegenstrijdigheden in zijn uitspraken opmerkt.
  • U wenst een welbepaalde debiteur op te sporen, omwille van diverse onbetaalde rekeningen.

Open source intelligence ( OSINT ) staat voor het verzamelen van informatie uit alle openbaar beschikbare bronnen, zoals het internet. Het is een transparante techniek om online sporen, die op het eerste zicht verborgen zijn, boven te halen. Als “Certified Open Source Intelligence Specialist” gebruiken we legitieme tools om personen te screenen en bewijsmateriaal te zoeken.

Internetrecherche kan wel degelijk voor een doorbraak zorgen bij opsporingsdiensten en fraudeonderzoeken. Bovendien brengt het een tijds- en kostenbesparing met zich mee, bijv. bij de uitvoering van screenings en moraliteitsonderzoeken. Dankzij de OSINT-methodiek kunnen we informatie uit open bronnen verzamelen, verwerken en omzetten naar cruciale inlichtingen. U verkrijgt extra foto’s, video’s, audiofragmenten en geschreven tekst die u ondersteunen bij de opbouw van uw dossier. Deze bevindingen kunnen de basis vormen voor een kortdurende -en dus minder kostelijke- observatie, om verder fysiek bewijs vast te leggen.

Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen:

  • online onderzoek inzake niet-toegestane tewerkstelling van uw werknemer;
  • online zoektocht naar een verblijfplaats of domicilie;
  • online onderzoek inzake diefstal, oplichting of verkoop van illegale goederen;
  • online integriteitsonderzoek van medewerker of vennoot;
  • onderzoek naar social media accounts;
  • onderzoek van foto’s en video-opnames.

We werken nauw samen met een IT-onderzoeksbureau op vlak van data-analyse, datavisualisatie, datamanagement en fraudeonderzoek.

“Big data” zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er is een exponentiële groei van databestanden. Elke dag ontstaan er nieuwe databases, met een massa aan informatie. Data-analyse toont verbanden die het blote oog amper (of niet) ziet. Het is een digitale techniek die de detectie van fraude kan versnellen en verbeteren. Data-analyse (intelligence) combineert informatie met analyse en verbinding.

Op basis van uw concrete onderzoeksvraag, maken we patronen inzichtelijk en sporen we eventuele afwijkingen op. Onze visualisatietool zorgt voor een schematische voorstelling van trends, uitschieters en patronen in data. Dankzij data-analyse kunnen maanden werk gereduceerd worden naar een paar dagen waarbij de compleetheid en de juistheid van uw data enorm toenemen.

Voorbeeld van een onderzoeksvraag bij een vermoeden van fraude:

  • De directie van een hotelketen wenst een registratie van afwijkingen tussen hotelreservaties en facturen, food&beverage en facturen alsook guest supplies en facturen.