boeken detective

EQ-Investigations wordt geleid door Elien Lammertyn. We zijn gedreven fraudeonderzoekers en we verzamelen bewijsmateriaal in uw strijd tegen onrecht. Omwille van beroepsredenen, plaatsen we liever geen persoonlijke foto’s op deze website. Aarzel echter niet om ons te contacteren voor een één-op-één gesprek. Onze communicatiestijl is doelgericht, transparant en down-to-earth. In elke situatie trachten we onze afspraken na te komen, zonder onrealistische beloften. In uw casus staat beroepsgeheim en discretieplicht steeds op de eerste plaats.

Via opsporing of coaching willen we u graag perspectief bieden, zelfs in moeilijke situaties waarbij u -als ondernemer, advocaat of burger- voor een voldongen feit gesteld wordt. We hopen van harte dat u een “doorstart” kan maken nà uw samenwerking met EQ-Investigations, dankzij een objectief onderzoeksrapport, een beter inzicht in uw casus en -indien gewenst- meer ”tools” om uw probleemsituatie aan te pakken.

Wij geloven sterk in een multidisciplinaire aanpak. Cliënten stellen ons dikwijls de vraag waarom we opteren voor de combinatie van opsporingsonderzoek en coaching. Wel, deze keuze komt vanuit ons vertrouwen in de kracht van emotionele intelligentie, vandaar de bedrijfsnaam EQ-Investigations.

Onze dienstverlening bestaat uit veldwerk of tactisch onderzoek, digitaal onderzoek en coaching. Deze bewuste keuze is ontstaan vanuit onze passie voor waarheidsvinding, research en coaching.

We stemmen ons aanbod af op uw vraag. Daarom is het aanbod van professionele coaching steeds vrijblijvend. Indien u geen nood heeft aan gericht advies of coaching, ondernemen we geen enkel initiatief op dat vlak. We zullen nooit de methodiek van coaching of consultancy opdringen. Vaak biedt een privaat onderzoek namelijk meer dan genoeg resultaat. Indien aangewezen zullen we u discreet doorverwijzen naar experten uit ons netwerk, zoals bijv. een bemiddelaar bij overnames of familiale geschillen.

Anderzijds zullen we nooit beweren dat alle problemen opgelost kunnen worden door middel van opsporingsdiensten. Daarom opteren we in sommige gevallen liever voor individuele coachingtrajecten, zodat u zelf -op korte termijn- aan de slag kunt gaan. Een illustratie van een coachingvraag is bijv. een ondernemer die constructief wil leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag in zijn team.

De toepassing van emotionele intelligentie (EQ) kan voor een doorbraak zorgen tijdens onderzoeken, om de waarheid te ontdekken en de fraudeur te ontmaskeren.

EQ betekent ook dat wij, als onderzoekers, ons continu bewust zijn van onze eigen aannames en overtuigingen, waardoor we erin slagen om op een open en constructieve manier uw casus af te werken.

Ten derde geloven we erin dat elke cliënt een beroep kan doen op zijn eigen EQ en daardoor succesvolle keuzes zal maken, op voorwaarde dat hij/zij bereid is om zichzelf in vraag te stellen. Dankzij de toepassing van EQ zijn er altijd oplossingen en openingen mogelijk, zelfs al lijkt uw situatie uitzichtloos.