Onze diensten

Fraude-onderzoek bedrijven

Is er een vermoeden van fraude in of rond uw bedrijf? We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal voor zaakvoerders, leidinggevenden of vennoten die met fraude of misbruiken geconfronteerd worden. We zoeken naar de ware toedracht van de zaak door middel van het objectief vaststellen van feiten en gebeurtenissen.

Onderzoek particulieren

Hebt u nood aan duidelijkheid omtrent uw privéleven? We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal voor burgers die met onzekerheden, juridische problemen of strafbare feiten geconfronteerd worden. We trachten u duidelijke antwoorden te geven door middel van een discreet en objectief privé-onderzoek.

Screening & research

Wenst u extra inlichtingen of bewijsmateriaal te bekomen? We verzamelen inlichtingen en gedetailleerde informatie in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, advocaten en burgers. We beschikken over de nodige expertise in background research, internetonderzoek, data-analyse en klantbelevingsonderzoeken.

Advies & coaching

Hebt u interesse in coaching, advies of vorming op maat? U kan kiezen tussen een detective-onderzoek of een coachingtraject. U kan ons inschakelen als “sparringpartner”, om alle opties in kaart te brengen. Daarbovenop bieden wij u de gelegenheid om een coachingtraject op te starten.

CONTACT