volging

We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal voor zaakvoerders, leidinggevenden of vennoten die met misbruiken of fraude geconfronteerd worden. We zoeken naar de waarheid door middel van het objectief vaststellen van feiten en gebeurtenissen.

Voorbeelden:

  • Een commercieel medewerker maakt veel overuren zonder duidelijk aanwijsbare reden.

  • Een staflid bezoekt veelvuldig plaatsen/regio’s die niets met de job te maken hebben.

  • Een ervaren personeelslid pleegt onrechtmatig ziekteverzuim en is bezig met een andere kostwinning.

  • Een arbeider gebruikt de werktijd om een eigen, clandestiene handel uit te bouwen.

  • Een manager ontvangt een te hoge, of niet verschuldigde, woon-werkvergoeding (valse verklaring over verplaatsingskosten / fietsvergoeding).

Voorbeelden:

  • Een medewerker treedt uit dienst, overtreedt het niet-concurrentiebeding en verspreidt laster.

  • Een staflid bezoekt veelvuldig plaatsen/regio’s die niets met de job te maken hebben.

  • Een kaderlid doet buitensporige uitgaven met creditcard en pleegt boekhoudkundige fraude.

Voorbeeld:

  • Iemand geeft vertrouwelijke of onjuiste informatie door aan concurrenten en klanten. Er ontstaat een vertrouwensbreuk en een dalend omzetcijfer.

Voorbeeld:

  • De pesterijen zijn subtiel en kunnen amper gedetecteerd worden. Trouwe medewerkers verliezen hun motivatie.