Spring naar de inhoud
personeelscontrole, zwart ziekteverzuim, zwartwerk, absenteïsme

Op vraag van ondernemers starten we een privéonderzoek naar bedrijfsfraude. We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal voor zaakvoerders, leidinggevenden of vennoten die met misbruiken of fraude geconfronteerd worden. We zoeken naar de waarheid door middel van het objectief vaststellen van feiten, gebeurtenissen en gedragingen.

Onderzoek naar tijdsgebruik van werknemer of onderaannemer.

Voorbeelden:

  • Een commercieel medewerker maakt zeer veel overuren zonder duidelijk aanwijsbare reden.
  • Een ondernemer zoekt naar bewijzen van contractbreuk door frauderende onderaannemers.
  • Een medewerker fraudeert en bezoekt veelvuldig horecazaken en regio’s die niets met de job te maken hebben.
  • Een personeelslid pleegt frauduleus ziekteverzuim en werkt ondertussen als zelfstandige in bijberoep.
  • Een arbeider misbruikt de werktijd om terzelfdertijd een clandestiene handel op te zetten.
  • Een manager ontvangt jarenlang een te hoge, of niet verschuldigde, woon-werkvergoeding of fietsvergoeding.
  • Een bediende gebruikt de tankkaart voornamelijk voor privézaken, waarbij hij auto’s van gezinsleden voltankt.

Onderzoek naar oneerlijke concurrentie, diefstal of misbruik bedrijfsgeheimen.

Voorbeelden:

  • Er is sprake van misbruik van vennootschapsgoederen/of een diefstal uit een depot.
  • Een medewerker treedt uit dienst, overtreedt het niet-concurrentiebeding en verspreidt laster over zijn vroegere werkgever.
  • Een kaderlid is bezig met diefstal, heling en oplichting in de onderneming.
  • Een ingenieur is verantwoordelijk voor de diefstal van bedrijfsgeheimen en er is een ernstig vermoeden van corruptie.

Onderzoek naar verdachte gedragingen van medevennoot of handelspartner.

Voorbeelden:

  • Iemand geeft vertrouwelijke of onjuiste informatie door aan concurrenten en klanten. Er is een ernstig vermoeden van bedrijfsspionage.
  • Een vennoot of onderaannemer levert valse facturen met fictieve prestaties.
  • Een debiteur laat zijn roerende en onroerende goederen verdwijnen zodat deze onbereikbaar worden voor een mogelijke uitwinning (“bedrieglijk onvermogen” als voorbeeld van faillissementsfraude).

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Voorbeeld:

  • Er is sprake van belaging en pesterijen op de werkvloer, waardoor loyale medewerkers hun motivatie verliezen.