Spring naar de inhoud
< All subjects
Print

U kan er op rekenen dat de inhoud van uw verhaal en het onderzoek geheim blijft. Wij zijn het gewoon om vertrouwelijke zaken te behartigen, zonder een onnodig oordeel te vellen. Wij gaan op een onopvallende manier tewerk tijdens onze schaduwopdrachten en buurtonderzoeken. Wanneer we een internetonderzoek of een data-analyse uitvoeren, zorgen we ervoor dat er geen digitale sporen achtergelaten worden.

Wij houden ons strikt aan de discretieplicht wat inhoudt dat vertrouwelijkheid en zwijgplicht een noodzaak is. Onze discretieplicht ligt contractueel vast ( Behoudens het bepaalde in artikel 16, § 2 van de wet tot regeling van het beroep van privédetective, verbindt de Opdrachthouder er zich toe de inlichtingen die hij bij het vervullen van zijn opdracht heeft ingewonnen, niet te zullen bekendmaken aan andere personen dan de Opdrachtgever). In bepaalde, zeer uitzonderlijke, gevallen zijn privé detectives onderworpen aan een meldingsplicht tegenover de overheid (bijvoorbeeld: wanneer de onderzoeker plots getuige is van een inbraak bij nachte tijdens zijn onderzoek).

Indien gewenst, kan EQinvestigations experten contacteren, zodat de slaagkans van het opsporingsonderzoek toeneemt. In dat verband denken we bijv. aan het inschakelen van een tolk of een specialist in cybercriminaliteit. Dit gebeurt enkel en alleen als u uw voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming geeft. De identificatiegegevens van deze derden worden duidelijk vermeld in onze overeenkomst. Daarbovenop wordt uw recht op privacy extra beschermd door middel van een verwerkersovereenkomst tussen u en ons detectivebureau.