Spring naar de inhoud
< All subjects
Print

Onze opdrachtgevers zijn burgers, verzekeringsmaatschappijen, ondernemers, leidinggevenden en advocaten. Zo wordt ons detectivebureau geregeld ingezet om bedrijfsfraude te onderzoeken, bijv. een observatie van een werknemer of onderaannemer naar aanleiding van diefstal, heling, oplichting, schending van bedrijfsgeheimen of overtreding van het niet-concurrentiebeding. Dit kan resulteren in een ontslag om dringende reden. Bedrijven zijn ook vragende partij naar digitale data-analyses, bijv. om discrepanties tussen de voorraad en de verkoop te verklaren.

Het screenen van sollicitanten behoort ook tot ons takenpakket, bijv. analyse van een CV en integriteit bij veiligheidsberoepen, steeds rekening houdend met de GDPR. Daarnaast voeren we geregeld mystery guest opdrachten uit in de retailsector, waarbij we de kwaliteit van de dienstverlening bekijken en constructieve feedback geven.

Op vraag van burgers en advocaten, nemen we getuigenissen af en zoeken we naar bewijsmateriaal bij strafrechterlijke of civielrechtelijke zaken, zoals bijv. casussen rond stalking, omgangsregeling, partneralimentatie, hoederecht en domiciliefraude. Internetrecherche kan bijv. ingezet worden om belanghebbenden op te sporen of om verdwenen goederen terug te vinden.

Ook het onderzoeken van verzekeringsfraude, behoort tot ons takenpakket. In zo’n geval wordt een verzekeringsmaatschappij opgelicht en heeft de fraudeur het doel om zichzelf ten onrechte te verrijken. Bij dubieuze schadeclaims, nemen we een verklaring af, op basis van vrijwilligheid, bij de verzekeringnemer.

We kunnen ook opdrachten aannemen vanuit overheidsinstanties, indien we toestemming krijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Denken we bijv. aan het onderzoeken van fraudepraktijken bij een ambtenaar.

We stellen ons graag ten dienste van u, mits een heldere onderzoeksdoelstelling en een duidelijke opdrachtomschrijving. We aanvaarden geen opdrachtaanvragen inzake hacking-, tracing- of spionagesystemen, omdat dit niet strookt met onze waarden en de vigerende wetgeving.