Spring naar de inhoud
< All subjects
Print

Een vergunde privédetective kan de vier onderstaande types opdrachten verrichten:

  • Opsporen van verdwenen personen, verloren of gestolen goederen.
   Voorbeeld: opsporen van een verdwenen voertuig dat eigendom is van een leasingmaatschappij.
  • Inwinnen van informatie omtrent de burgerlijke staat, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen.
   Voorbeeld: prestaties van een kandidaat bevragen bij de vorige werkgever.
  • Verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten.
   Voorbeeld: vaststellen van de prestaties van een vertegenwoordiger.
  • Opsporen van bedrijfsspionage.
   Voorbeeld: een medewerker verkoopt concurrentiegevoelige informatie aan een concurrerend bedrijf.

(Bron: de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective {B.S., 02.10.1991}, gewijzigd door de wet van 30 december 1996).