Spring naar de inhoud
< All subjects
Print

Detectivebureau EQinvestigations neemt enkel opdrachten aan waarbij er een reële slaagkans mogelijk is. Wanneer we vooraf weten dat de slaagkans van een opsporingsopdracht zeer miniem is, zullen we dit duidelijk communiceren en de onderzoeksopdracht weigeren of doorverwijzen naar een specialist uit ons netwerk. Wij zullen u echter nooit een slaagkans van 100 % beloven want in ons beroep is het onmogelijk om voorspellingen te doen. Menselijke gedragingen en frauduleuze activiteiten kunnen nooit vooraf ingeschat noch voorspeld worden. Dankzij onze samenwerking met experts en ervaren privédetectives, zijn er wel heel wat kansen op resultaat.

U kan gerust kiezen voor de combinatie van een privédetective en een gerechtsdeurwaarder. In zo’n geval verrichtten onze privédetectives het vooronderzoek, waarna uw gerechtsdeurwaarder ter plaatse komt voor de eigenlijke vaststelling(en). De gerechtsdeurwaarder kan, met het oog op de behandeling van uw zaak voor de rechtbank, een vaststelling doen en een proces-verbaal opstellen waarvan de inhoud bekleed is met een bijzondere bewijskracht. Ook het eindrapport van onze privédetectives is steeds in rechte bruikbaar.

Voor en tijdens het onderzoek zullen wij u vragen om zoveel mogelijk informatie over de casus te geven, omdat dit de slaagkans van het onderzoek gunstig kan beïnvloeden. Elk detail kan vroeg of laat van belang zijn. Het is in uw allergrootste belang om zo weinig mogelijk personen in te lichten tijdens de volledige duur van het onderzoek. Op die manier kan een datalek vermeden worden.

We informeren u dagdagelijks over ons plan van aanpak en overlopen vooraf alle pro’s, contra’s en eventuele risico’s. Er is meestal een “plan B” met andere werkmethoden en andere detectives voorhanden, in het geval de situatie plots zou veranderen. We gaan tot het uiterste om bewijsmateriaal te vinden, 7 dagen op 7 en ook tijdens de nacht als u dit nodig acht. Dit steeds binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare.