< All subjects
Print

Afhankelijk van het type onderzoek dat u wenst, verkrijgen we informatie uit/via:

  • publiek toegankelijke databanken en bedrijvengidsen, die gecontroleerd worden op authenticiteit en “fake news”;
  • geavanceerde zoekopdrachten op internet en darknet alsook professionele social media analyses (als Open Source Intelligence Expert ®);
  • buurtonderzoeken, indien er geen risico op “verbranding” van de opdracht is;
  • getuigenverklaringen, interviews en bevragingen, mits voorafgaandelijke toestemming van de persoon in kwestie;
  • deskresearch, bijv. een gedetailleerde analyse van twijfelachtige schadeclaims, foto’s en video-opnames;
  • een select netwerk van multidisciplinaire experten, mits uw voorafgaandelijke toestemming;
  • legale data-extractie met behulp van API’s of open bronnen;
  • digitale data-analyses waarbij u, als ondernemer, zelf uw gegevens ter beschikking stelt;
  • discrete, doelgerichte schaduwopdrachten of statische observaties (geen structurele monitoring, geen onderzoeken zonder een heldere omschrijving en zonder een gerechtvaardigd belang);
  • kortdurende, doelgerichte infiltratie (undercoveropdracht) indien er geen andere onderzoeksmogelijkheden zijn om aan waarheidsvinding te doen.