< All subjects
Print

Als slachtoffer kan u zich bij een onderzoeksrechter burgerlijke partij stellen. In dat geval meldt u aan de onderzoeksrechter dat u schade hebt geleden door een wanbedrijf of een misdaad, bijv. het misdrijf laster en eerroof. In dergelijk geval kan u een vergunde privédetective inschakelen.
Een privédetective mag namelijk de burgerrechtelijke gevolgen van een misdrijf onderzoeken. Denken we bijv. aan een onderzoek naar de schade die is ontstaan naar aanleiding van een diefstal. Een ander voorbeeld is een casus rond stalking, waarbij de opdrachtgever slachtoffer is en dringend bewijsmateriaal nodig heeft.

Samen overlopen we de meest geschikte scenario’s om de gevolgen van het desbetreffend misdrijf te onderzoeken. Dit kan een combinatie van meerdere methoden zijn, bijvoorbeeld interviews op de werkvloer, een statische observatie van een bedrijfssite en een internetonderzoek op zoek naar bepaalde gestolen goederen. EQ-Investigations respecteert steeds de Belgische en Europese wetgeving. We willen namelijk te allen tijde vermijden dat de onderzoekresultaten ongeldig zijn ten gevolge van bijv. uitlokking of inbreuken op de privacy. Bij de opmaak van het actieplan, houden we rekening met het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Elke onderzoeker tracht om de minst bezwarende of belastende methode te kiezen, om het onderzoeksdoel te bereiken. En de gekozen onderzoeksmethode(n) moet(en) in verhouding staan tot het doel van de opdracht en bovendien zo kort en gericht mogelijk toegepast worden.

Elke Belgische onderzoeker die de burgerrechtelijke gevolgen van een misdrijf onderzoekt, dient de meldingsplicht, met betrekking tot een misdrijf, te respecteren. Uw contactpersoon/privédetective zal deze (discrete) procedure steeds vooraf met u bespreken, zodat u perfect weet waaraan u zich kan verwachten.