Spring naar de inhoud
< All subjects
Print

Als slachtoffer kunt u zich burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter. In dat geval meldt u aan de onderzoeksrechter dat u schade hebt geleden door een misdaad of een wanbedrijf, bijv. laster en eerroof. In een dergelijk geval kunt u een vergunde privédetective inschakelen, om bewijslast te verzamelen.

Een privédetective mag de burgerrechtelijke gevolgen van een misdrijf onderzoeken. Denken we bijv. aan een onderzoek naar de schade die ontstaat naar aanleiding van een diefstal. Een ander voorbeeld is een casus rond stalking, waarbij de opdrachtgever slachtoffer is en dringend bewijsmateriaal moet verzamelen.

Samen overlopen we de meest geschikte scenario’s om de gevolgen van het desbetreffend misdrijf te onderzoeken. Dit kan een combinatie van meerdere methoden zijn, bijv. een statische observatie van een bedrijfssite, het interviewen van werknemers op de werkvloer, of een online onderzoek starten om gestolen goederen te recupereren.

Detectivekantoor EQ-investigations respecteert de Belgische en Europese wetgeving. We willen namelijk te allen tijde vermijden dat de onderzoekresultaten ongeldig zijn ten gevolge van bijv. uitlokking of inbreuken op de privacy. Bij de opmaak van het actieplan, houden we rekening met het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Elke onderzoeker tracht om de minst bezwarende of belastende methode te kiezen, om het onderzoeksdoel te bereiken. Daarbovenop moet de gekozen onderzoeksmethode in verhouding staan tot het doel van de opdracht en bovendien zo kort en gericht mogelijk toegepast worden.

Elke Belgische onderzoeker die de burgerrechtelijke gevolgen van een misdrijf onderzoekt, dient de meldingsplicht, met betrekking tot een misdrijf, te respecteren. Wanneer een privé-détective tijdens de uitvoering van haar activiteiten bijv. vaststelt dat de betrokkene een poging tot diefstal onderneemt, heeft zij de verplichting om dit te melden aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin het wanbedrijf is gepleegd. Uw contactpersoon zal deze procedure steeds vooraf met u bespreken, zodat u perfect weet waaraan u zich kan verwachten.

Tags: