Spring naar de inhoud
< All subjects
Print

Wij respecteren de vigerende wetgeving, want enkel op die manier kunnen onze onderzoeksrapporten in rechte gebruikt worden. Elke privédetective dient de wet tot regeling van het beroep van privédetective van 19 juli 1991 te respecteren. Men moet zich tegelijkertijd ook houden aan verschillende andere wetten, namelijk de wet op de privacy, de wet op de elektronische communicatie, het strafwetboek, het arbeidsrecht, het EVRM,… We volgen ook de regelgeving met betrekking tot het bespieden van burgers, het verbod op het inwinnen van bepaalde privacygevoelige informatie en de beperkingen inzake middelen en methoden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Een aantal middelen en methoden zijn, in welbepaalde casussen en situaties, bij wet verboden waardoor het geen enkel nut heeft om deze in te zetten. In de hoedanigheid als slachtoffer van een misdrijf, vragen cliënten ons soms of we toegang kunnen krijgen tot privacygevoelige databanken en gegevens, zoals bijv. een rijksregister, een strafregister, documenten van telecomproviders, het register met kentekenplaten,… Ons onderzoeksteam heeft geen enkele toegang tot deze soorten informatiebronnen, omwille van de privacy- en GDPR-wetgeving. We gebruiken geavanceerde onderzoeksmethoden en applicaties, die steeds aan de wetgeving getoetst worden vooraleer ze ingezet worden.

Samen met u overlopen we de mogelijkheden en de beperkingen van de wetgeving. Het team van EQ-investigations bezorgt u een objectief onderzoeksrapport dat u kan gebruiken tijdens uw gerechtelijke procedure. Wanneer een privédetective ongeoorloofde onderzoeksdaden stelt, wordt het bewijsmateriaal afgewezen. Dergelijke praktijken willen we ten allen tijde vermijden.

Tags: