Spring naar de inhoud
< All subjects
Print

De Belgische wet op de privédetectives is van toepassing op opsporingsdiensten die op het Belgisch grondgebied plaatsvinden. We krijgen geregeld de vraag of we, als privé detectives met een Belgische vergunning, al dan niet in het buitenland opdrachten kunnen verrichten. Denken we bijv. aan een casus om een grensoverschrijdend opsporingsonderzoek uit te voeren, waarbij de betrokkene in de grensstreek woont op Belgisch grondgebied maar zich geregeld naar een buurland verplaatst om de beroepsactiviteit uit te oefenen.

Het is mogelijk dat een Belgisch observatieteam naar het buitenland vertrekt om een onderzoek uit te voeren. Elke casus moet apart bekeken worden want we dienen rekening te houden met de specifieke regelgeving rond private recherche in de regio waar we het onderzoek zullen voeren. Vooraleer we dus een buitenlandse opdracht aannemen, bekijken we de lokale wetgeving en contacteren we het bevoegd agentschap indien nodig. Doorgaans verkiezen we om samen te werken met een gecertificeerd recherchebureau ter plaatse.

Om praktische en juridische redenen beperkt EQ-Investigations de veldonderzoeken tot het Europees grondgebied, rekening houdend met de AVG (GDPR). Bij online researchopdrachten werken we wereldwijd, maar ook in zo’n geval respecteren we steeds de privacywetgeving. Onze opdrachtgevers voor buitenlandse opdrachten zijn ondernemers, verzekeringsmaatschappijen, burgers en advocaten. Denken we bijv. aan een alimentatie-onderzoek of de zoektocht naar een verdwenen voertuig.

We nemen enkel een buitenlandse opdracht aan als er voldoende aanknopingspunten zijn en als er een duidelijke briefing gegeven wordt. Vooraf bespreken we een transparante offerte, met duidelijke afspraken over kosten, verblijf en dergelijke. U kan rekenen op een dagelijkse, tussentijdse stand van zaken. Het eindrapport bestaat ondermeer uit een chronologische weergave van feiten en gebeurtenissen, met foto’s of video-opnames.

Tags: