< All subjects
Print

We krijgen af en toe de vraag van cliënten of ze mogen meehelpen tijdens de observaties. We stellen ook vast dat sommige opdrachtgevers zich in de nabije buurt van de observatieplaatsen begeven tijdens het onderzoek van onze privédetectives. Dit is echter niet aangewezen, omwille van het risico van “verbranding” van de opdracht. Onze onderzoekers hebben er alle baat bij dat er in alle discretie en anonimiteit gewerkt kan worden, zodat de onderzoekresultaten niet negatief beïnvloed worden.

Zowel bij particuliere recherche als bij bedrijfsrecherche is het zeer belangrijk dat er zo weinig mogelijk werknemers of buurtbewoners op de hoogte zijn van het onderzoek. Wanneer de fraudeur argwaan heeft, zal hij/zijn versie van de feiten of zijn gedragingen wijzigen. In zo’n geval wordt het erg moeilijk om objectieve vaststellingen te doen. U kan ons wel helpen met nuttige tips over het “target”, zijn/haar professionele contacten en zijn/haar gewoontes.

Als belanghebbende, bijv. als slachtoffer of als (onterechte) verdachte van een misdrijf, kan u wel de nodige bewijzen verzamelen “à charge” of “à décharge”. U hebt het recht om bewijsmateriaal te verzamelen om uw dossier op te bouwen, bijv. een geluidsopname van een telefoongesprek waaraan u zelf hebt deelgenomen. Hoe sterker uw dossier, des te meer kans op succes tijdens uw eventuele gerechtelijke procedure. Het is aangewezen om zoveel als mogelijk te overleggen met uw advocaat, ondermeer omtrent het verzamelen en veilig bewaren van legitiem bewijsmateriaal.