Spring naar de inhoud
< All subjects
Print

Soms stellen opdrachtgevers ons de vraag of ze mogen meehelpen tijdens de observaties. We stellen ook vast dat sommige cliënten zich in de nabije buurt van de observatieplaatsen begeven tijdens het onderzoek door onze privédetectives. Dit is echter niet aangewezen, omwille van het risico van een zogenaamde verbranding van de opdracht. Onze onderzoekers hebben er alle baat bij dat er in alle discretie en anonimiteit gewerkt kan worden, zodat de onderzoekresultaten niet negatief beïnvloed worden.

Zowel bij particuliere recherche als bij bedrijfsrecherche is het zeer belangrijk dat er zo weinig mogelijk werknemers of buurtbewoners op de hoogte zijn van het onderzoek. Wanneer de fraudeur argwaan heeft, zal hij zijn versie van de feiten of zijn gedragingen wijzigen. In zo’n geval wordt het erg moeilijk om objectieve vaststellingen te doen. U kan ons wel helpen met nuttige tips over de betrokkene, diens professionele contacten en zijn gewoontes.

Als belanghebbende, bijv. als slachtoffer of als onterechte verdachte van een misdrijf, kan u wel de nodige bewijzen verzamelen à charge of à décharge. U hebt het recht om bewijsmateriaal te verzamelen om een degelijk dossier op te bouwen. Hoe sterker uw dossier, des te meer kans op succes tijdens uw eventuele gerechtelijke procedure. Het is aangewezen om zoveel als mogelijk te overleggen met uw advocaat, bijv. omtrent het verzamelen en veilig bewaren van legitiem bewijsmateriaal.