Spring naar de inhoud
energiediefstal

Bescherm u tegen brandstofdiefstal.

Toename van brandstofdiefstallen uit auto’s of vrachtwagens.

Meerdere bronnen melden een toename van stookolie-, benzine- en dieseldiefstal, omwille van de torenhoge brandstofprijzen. Personenwagens, werkmaterieel en vrachtwagens staan vaak onbeheerd op industrieterreinen of op afgelegen plaatsen geparkeerd. Daardoor kunnen rondtrekkende dievenbendes vaak ongestoord brandstof stelen. De financiële gevolgen voor burgers en bedrijven, die vertragingen oplopen of omzetverlies lijden, zijn aanzienlijk.

In bepaalde gevallen manipuleren fraudeurs de software van benzinepompen, om daarna duizenden liters brandstof in grote omgebouwde bestelwagens te tanken. Dergelijke diefstallen vallen niet meteen op omdat de software van de pomp zich zou herstellen zodra de slang terug in de pomp gehangen wordt. Het gebeurt ook dat brandstofdieven een gaatje in de tank maken met een boormachine, waarna men de tank laat leeglopen. Een dergelijke diefstal zou, bij beschadiging van de brandstoftank, makkelijk oplopen tot drieduizend euro per schadegeval.

Hoe diefstal van brandstof voorkomen?

Het spreekt voor zich dat men best vrachtwagens of bestelwagens op een afgesloten bedrijfsterrein of in een garage plaatst, ofwel op een plaats waar er veel sociale controle of camerabewaking is. Men raadt ook aan om steeds te tanken op maandagochtend vroeg, in plaats van op vrijdagavond. Gelukkig zijn er anti-diefstal vulhalzen voor vrachtwagenchauffeurs op de markt. Een dergelijke antidiefstal-vuldop is eenvoudig aan te brengen op de brandstoftank. De installatie van een elektronisch brandstofbeveiligingssysteem kan ook een hulp betekenen.

Tips voor slachtoffers van brandstofdiefstal.

Kreeg je een tip dat een medewerker of een onderaannemer brandstof ontvreemdt? Of worden er geregeld ongekende bezoekers opgemerkt in de buurt van jouw woning of bedrijf? Als je schade hebt geleden door bijv. een wanbedrijf, kan je je burgerlijke partij stellen tegen ondermeer de verdachte. De burgerlijke partijstelling houdt in dat je het recht uitoefent om voor de geleden schade vergoed te worden. Naast de aangifte van de diefstal bij de politiediensten, kan je ook een beroep doen op een vergund privé-detectivebureau.

Een vergunde privé-detective mag de burgerrechtelijke gevolgen van een misdrijf onderzoeken, bijv. de schade die ontstaan is naar aanleiding van een dieseldiefstal. Bij opsporingen en onderzoeken naar wanbedrijven zoals bijv. diefstal of heling, moet de private onderzoeker de meldingsplicht, bij de Procureur des Konings, respecteren.

Een privé-detective mag geen beveiligings-, noch bewakingsopdrachten uitvoeren, noch beveiligingssystemen plaatsen. Een vergunde private onderzoeker mag wel gerichte schaduwopdrachten uitvoeren, om die ene dader(groep) te kunnen betrappen. Dit kan bijv. een statische observatie zijn ter hoogte van jouw bedrijf of woning, met vervolgens een discrete achtervolging. Zo kunnen we de fraudepraktijken in kaart brengen.

Bekijk deze artikels voor meer achtergrondinfo over brandstofdiefstal: