Fraude-onderzoek bedrijven

Is er een vermoeden van fraude in of rond uw bedrijf? We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal voor zaakvoerders, leidinggevenden of vennoten die met fraude geconfronteerd worden. We zoeken naar de waarheid door middel van het objectief vaststellen van feiten en gebeurtenissen.

Onderzoek particulieren

Hebt u nood aan duidelijkheid omtrent uw privéleven? We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal voor burgers die met onzekerheden, tegenslagen of strafbare feiten geconfronteerd worden. We trachten u duidelijke antwoorden te geven door middel van een discreet en objectief privé-onderzoek.

Screening & research

Wenst u extra inlichtingen of bewijsmateriaal te bekomen? We verzamelen inlichtingen en gedetailleerde informatie in opdracht van bedrijven, advocaten en privépersonen. We beschikken over de nodige expertise in (background)research, internetonderzoek, data-analyse en klantbelevingsonderzoeken.

Advies & coaching

Hebt u interesse in personal coaching, advies of nazorg? U hebt de keuzemogelijkheid: detective-onderzoek en/of coaching. U kan ons inschakelen als “sparringpartner”, om alle opties in kaart te brengen. Daarbovenop bieden wij u de gelegenheid om een individueel coachingtraject op te starten.